Proiecte HCL -sedinta extraordinara din 10.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.982 din 09.10.2018, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinara de îndata, la data de 10 octombrie 2018, orele 12.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E     D E       Z I

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatilor de colectare si transport deseuri.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Modernizare CD 83 intre DN14A si sat Bobohalma”.
3. Proiect de hotatare privind aprobarea valorii cofinantarii la obiectivul de investitii “Modernizare CD 83 intre DN14A si sat Bobohalma”.

 

 

RIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

 

Târnăveni,
09.10.2018