Proiecte HCL – sedinta ordinara din 25.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 994 din 17 octombrie 2018, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 25 octombrie 2018, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E   D E    Z I

  1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2018.
  2. Proiect de hotarare privind Acordului de Parteneriat incheiat intre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de atribuire pentru organizarea și desfășurarea licitației publice cu strigare pentru vanzarea terenului intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an.
  5. Proiect de hotarare privind efectuarea activitatii “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2018- 2019,  prin  inchirierea de utilaje si achizitia de material antiderapant.   

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Târnăveni, 17.10.2018

 Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinara din 27.09.2018

Completare ordine de zi:

6. Proiect de hotarare privind  transformarea unui post din cadrul Cabinetului Primarului Municipiul Tarnaveni