Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului de HCL privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019