Proiecte HCL – sedinta ordinara din 29.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1253 din 21 noiembrie 2018, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 29 noiembrie 2018, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.

2. Depunerea juramantului de catre dl.consilier Sincu Vlad Gheorghe.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea blocului afumat, municipiul Tarnaveni” si  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti acestui obiectiv de investiţii.

4. Proiect de hotarare privind cofinanţarea actualizata pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni” în valoare de 168.750,37 lei, inclusiv TVA.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica – municipiul Tarnaveni”.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei de 20.982 lei aferenta anului 2018 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2018-2019.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului și a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidența Persoanelor.   

9. Proiect de hotarare privind organizarea și funcționarea Comisiei de Circulație Rutieră pe raza administrativ teritorială a municipiului Târnăveni.

10. Proiect de hotarare privind amplasarea unor semne de circulatie in muncipiul Tarnaveni.

11. Proiect de hotarare privind modificarea formei de organizare juridica a Cantinei de Ajutor Social.

12. Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala.

13. Proiect de hotarare privind transnsformare posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a  locuintelor  pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL.

15. Proiect de hotarare aprobarea inchirierii unui imobil teren cu destinatia “pasune”.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 25.10.2018