Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 10.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

  În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1360 din 04 decembrie 2018, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 10 decembrie 2018, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor pentru semestrul I al anului scolar 2018-2019.
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2018.

  

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

 

Târnăveni, 04.12.2018