Acțiuni complexe pentru îmbunătățirea vieții persoanelor din 5 comunităti marginalizate din Municipiul Târnăveni

COMUNICAT DE PRESĂ

Acțiuni complexe pentru îmbunătățirea vieții persoanelor din 5 comunităti marginalizate din Municipiul Târnăveni

 187 de persoane defavorizate din Târnăveni primesc consiliere profesională în domeniul ocupării, 39 dintre aceștia au absolvit cursuri de calificare, alții 30 cursul de antreprenoriat, 120 de persoane din cele 5 comunităti marginalizate și vulnerabilizate vor obține cărți de identitiate/stare civilă și proprietate, s-au început demersurile pentru îmbunatățirea condițiilor de locuire din Blocul Afumat. Între timp, 120 de copii care provin din rândul celor 5 comunități participă la activități educative și recreative. Tototdată, sunt în pregătire o serie de evenimente în premieră locală ca parte a campaniei antidiscriminare “Acum pentru viitor – egalitate de șanse pentru toți localnicii”. 

 

Toate aceste rezultate au fost raportate la un an de la începerea activităților în cadrul proiectului “ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabila în Târnăveni, Mureș”.

Cursuri de calificare și antreprenoriat

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi implementează activitățile din cadrul componentelor ocupare și antreprenoriat. În domeniul ocupării a început și va continua procesul de informare și consiliere profesională pentru 184 beneficiari.

Primele două cursuri de formare profesională au fost finalizate și un număr de 39 de persoane au primit diplomele de calificare în calificările Agent de securitate (14 persoane) și Ospătar (chelner), Vânzător in unități de alimentație publică (25 de persoane).

În luna noiembrie se vor deschide alte 2 cursuri de formare profesională pentru ocupația Frizer, Coafor, Manichiurist, Pedichiurist (15 persoane) si pentru ocupația Lucrător finisor pentru construcții (15 persoane).

S-a realizat și prima sesiune de instruire antreprenorială pentru 30 de persoane. În cadrul componentei antreprenoriat este în derulare procesul de Informare și Consiliere a aproximativ 120 beneficiari, dintre aceștia urmând a fi selectați 5 beneficiari care vor fi sprijiniți pentru a-și deschide o afacere pe cont propriu.

 Acte noi și condiții de locuire mai bune

Primăria Târnăveni a făcut primele demersuri pentru amenajarea unui Centru de servicii socio-medicale de urgență cu destinație multifuncțională “Leonardo Da Vinci”. Consiliul Local a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intevenție, iar în perioada următoare va fi inițiată procedura de achiziție a serviciului de proiectare tehnică și ulterior cea de execuție a lucrărilor de amanajare a spațiului.

Tototdată, Primăria Târnăveni a efectutat recent 57 de anchete sociale și a demarat acțiunea de identificare a persoanelor care nu dețin carte de identitate, stare civilă și proprietate. Responsabilii primăriei spun că în urma acestor acțiuni vor fi eliberate 120 de acte de identitate definitive, 50 de certificate de naștere, 100 de acte de stare civilă. De asemenea, vor obține drepturi de asistență socială 100 de familii din zonele urbane marginalizate incluse în proiect.

Primăria Târnăveni a anunțat că are în vedere preluarea din rândul beneficiarilor selectați a persoanelor care vor beneficia de serviciile oferite în cadrul activității de locuire, respectiv, reabilitarea blocului de locuințe din strada Dezrobirii nr 4. Procedura de achiziții pentru lucrarea “Renovare si modernizare Bloc Afumat” faza DALI a fost finalizată, documentația fiind în curs de întocmire”.

Activități educative cu copiii la Fundația Buckner

Fundația Buckner a reînceput în 15 septembrie activitatea educativă cu preșcolarii și școlarii beneficiari din acest proiect. 

La sediul fundației, cei mici participă la activiăți educative, de consiliere psihologică și primesc informații despre importanța igienei personale. Copiii primesc două mese pe zi, micul dejun și prânzul. Elevii își fac temele sub îndrumarea personalului de la Fundația Buckner. 

Urmărim recuperarea școlară și aprofundarea cunoștințelor generale, precum și activități de îmbunătățire a cunoștințelor generale și a deprinderilor personale pentru a preveni abandonul școlar. Tot în acestă perioadă, cadrele didactice au aplicat elevilor teste de evaluare inițială a cunoștințelor dobândite în trecut. Cadrele didactice au folosit caiete de lucru pentru a reflecta activitatea zilnică de sprijin educațional“, susțin reprezentanții Fundației Buckner. 

Campanie antidiscriminare

În același timp, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a definitivat Strategia campaniei antidiscriminare “Acum pentru viitor – egalitate de șanse pentru toți localnicii”, un material de referință în realizarea Strategiei locale antidiscriminare ce va completa  Strategia de dezvoltare a Municipiului Târnăveni 2014-2020.

Printre activităție propuse pentru atingerea obiectivelor campaniei se numără realizarea a 2 flashmob-uri in locurile publice din Târnăveni care să contină mesaje antidiscriminare, 5 acțiuni: concursuri de desen și colaje, concurs de eseuri, eventimente publice cum ar fi biblioteca vie și o acțiune de voluntariat cu participarea a atât a beneficiarilor proiectului, cât și a celorlați localnici. De asemenea, vor fi editate 10 photovoice cu mesaje antidiscriminare.

Pe internet va fi distribuit un material video despre 10 cazuri de succes din comunitățile țintă vizate, care vor transmite mesajul că și persoanele defavorizate pot reuși în viață.

Tototdata, vor fi realizate dezbateri la nivel local, la care vor participa angajati din sistemul public/privat de la nivel local. Aceștia vor căuta soluții și vor avansa propuneri de ameliorare a stării de sărăcie cu care se confruntă populația din grupul țintă vizat în proiect. 

Despre proiect

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Târnăveni (Partener 2), Fundația Buckner (Partener 3), Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni (Partener 4), Implementează din septembrie 2017 proiectul strategic cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș” (Cod SMIS 101455, contract POCU/18/4/1/101455), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 20201. 

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Târnăveni, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Bugetul total al proiectului este de 13.891.672,94 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 69.947,57 lei. Proiectul se implementează în municipiul Târnăveni, județul Mureș pe o perioadă de 36 luni, în perioada August 2017 – Iulie 2020.

Proiectul se adresează unui număr de 750 de persoane din municipiul Târnăveni, și care locuiesc în 5 zone urbane marginalizate (ZUM): ZUM 1 (Str. Avram Iancu, Str. Plugarilor, Str. Câmpului), ZUM 2 (Str. Dezrobirii, Str. Macului, Str. Cerbului, Str. Avram Iancu, Str. 1 Iunie, Str. 13 Mai), ZUM 3 (Str. 1 Iunie, Str. Fagului, Str. Macului, Str. Pinului, Str. Toamnei), ZUM 4 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu), ZUM 5 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu, Str. Măceșului, Str. Melodiei, Str. Cart. Dâmbău).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Date de contact: Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa:  florin.moisa@romacenter.ro. Persoana de contact: Florin Moisă, Manager de proiect, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Telefon: 0264 420 470. Fax: 0264 420 474.