Proiecte HCL – sedinta ordinara din 20.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1370 din 11 decembrie 2018, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 20 decembrie 2018, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E   D E   Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.11.2018.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
  3. Proiect de hotarare privind desemnarea a consilierlor locali pentru pasrticiparea in comisia de vanzare a unui imobil.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2019.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2019

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Târnăveni, 11.12.2018

 

Spre aprobare: