COMUNICARE REZULTAT LA CONTESTATIA NR. 1835 / 22.01.2019

Nr. 1835 / 22.01.2019

 

Comisia de solutionare a contestatiilor formulate in cadrul concursului organizat in data de 21.01.2019  la Primaria Mun. Tarnaveni, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante –  referent clasa III, grad professional debutant, numita prin Dispozitia primarului nr. 1400/20.12.2018, intrunita in data de 23.01.2019:

  COMUNICARE   REZULTAT  LA CONTESTATIA  NR. 1835 /  22.01.2019

  

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obtinut la recorectarea lucrarii scrise Rezultatul solutionarii contestatiei
1.  

OLTEAN MIOARA LUMINITA

 

41,00 RESPINS

conform art.66 litera c) din HGR nr. 611/2008, modificata  si completata ulterior

   

 Afişat astăzi, 23.01.2019, ora 16,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

In conformitate cu  art. 70 alin.3 din HGR nr. 611/2008, lucrarea scrisa individuala, redactata in cadrul probei scrise poate fi consultata .

 

 

                                                                                                         Secretar comisie