Proiecte HCL – sedinta ordinara din 28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 347 din 21 februarie 2019, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 28 februarie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire si pastrarea curateniei, respectarea normelor de comert, siguranta rutiera, ordine publica si infrumusetarea municipiului Tarnaveni.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “Scoala noastra…o oaza de verdeata”.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de inchiriere prin licitatie publica a pasunilor aflate in domeniul privat al municipiului Tarnaveni
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor pasuni din domeniul privat al municipiului Tarnaveni si a documentatiei aferente.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii domeniului public si privat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2018.
  7. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 111/2018.
  8. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 2 ha. Situat in sat Bobohalma si aprobarea inchirierii prin licitatie publica.
  9. Solicitarea inregistrata sub nr. 2887/01/02.2019 privind revocarea H.C.L. nr. 5/2019.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

Târnăveni, 21.02.2019

 Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 31.01.2019

 

Completare ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de la nivelul Municipiului Târnăveni

Referat privind necesitatea de achizitionare pentru mobilier stradal pentru afisaj