Organizare interviu – concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier clasa I gradul profesional debutant – Compartimentul Informatică

 Nr. 5043  /01.03.2019

A N U N T

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008  privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele:

  • Candidații declarați admiși la concursul organizat în data de 28.02.2019 –  proba scrisă,  vor susține interviul în data de 05.03.2019 la ora 14,00 la sediul instituției, Piața Primăriei nr. 7.

 

Secretar comisie concurs