Comunicare rezultat la contestatia numarul 5330 din 06.03.2019

Nr. 5330 / 07.03.2019

 

Comisia de solutionare a contestatiilor formulate in cadrul concursului organizat in data de 28.02.2019  la Primaria Mun. Tarnaveni, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante –  consilier clasa I, grad professional debutant, numita prin Dispozitia primarului nr. 74/28.01.2019, intrunita in data de 07.03.2019:

COMUNICARE   REZULTAT 
  LA CONTESTATIA  NR. 5330 /  06.03.2019

  

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obtinut la recorectarea lucrarii scrise Rezultatul solutionarii contestatiei
1. SERBAN ALINA-SORINA

 

94,33     RESPINS

conform art.66 litera c) din HGR nr. 611/2008, modificata  si completata ulterior

     

 Afişat astăzi, 07.03.2019, ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

      

 

                                                                                                         Secretar comisie,