Proiecte HCL – sedinta ordinara din 28.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.426 din 21 martie 2019, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 28 martie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E     D E       Z I

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de performanta privind contul de executie al bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2018.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea garantarii imprumutului intern pentru investitii in valoare de 17.022.030,12 lei cu veniturile bugetului local al municipiului Tarnaveni.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii care frecventeaza Cresa din municipiul Tarnaveni in anul 2019.
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii consiliului local Tarnaveni nr.9/2019.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire pentru inchirierea prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 2 ha. Situat in satul Bobohalma.
 6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii consiliului local Tarnaveni nr.1/31.01.2019.
 7. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.5 a Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.
 8. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a Hotararii consiliului local Tarnaveni nr.120/2015.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica, Municipiul Tarnaveni”.
 10. Proiect hotarare privind aprobarea solicitarii de inscriere in CF a dreptului de proprietate a unor imobile.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii serviciului public de salubrizare.
 12. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului  autorităţii deliberative a municipiuluiTarnaveni de a vota modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
 13. Proiect de hotarare privind taxa pentru rezervare masa în Piața Agroalimentară Avram Iancu.
 14. Proiect de hotarare aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Pietei agroalimentare Avram Iancu.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere in municipiul Tarnaveni.
 16. Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Tarnaveni pentru anul 2018.
 17. Raport privind activitatea Bibliotecii municipale Tarnaveni in anul 2018 si Programul activitatilor culturale in anul 2019.
 18. Raport privind activitatea Muzeului municipal Tarnaveni in anul 2018 si Programul proiectelor culturale in anul 2019.
 19. Solicitarea inregistrata sub nr.4579/25.02.2019 a Stanciu Dan Lucian de revocare a HCL nr.5/2019.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Târnăveni, 22.03.2019

 Spre apobare:

Proces verbal – sedinta ordinara din 28.02.2019