PROIECTUL Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2019

–  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2019

Expunere de motive – la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

Raport de specialitate – la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2019

Raport de specialitate – privind aprobarea achizitionarii unor produse, servicii si lucrari care sunt cuprinse în ”Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019”

Anexa nr. 1A – Bugetul general

ANEXE nr. 1-13 – Venituri si Cheltuieli -Buget Local 

ANEXE nr. 14-19 –  Venituri si Cheltuieli – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

ANEXE nr. 20-21 – Lista obiective de investitii

  Anexa nr. 22 –  Numarul maxim de posturi