Proiecte HCL – sedinta extrordinara din 05.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

     În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.486 din  01 aprilie 2019, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 05 aprilie 2019, orele 10.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a mijlocului fix Pod Rutier pe DN 14a Tarnaveni si aprobarea scoaterii din functiune in scopul valorificarii sau casării după caz.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului : Planificare strategică si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Tarnaveni.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

Târnăveni,
01.04.2019

 

 Informare

Referat nr. 6895/27.03.2019 – Cantina de ajutor social