Închirierea prin licitaţie publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha situat în sat Bobohalma, cu destinație teren agricol, aflat în domeniul public al Municipiului Târnăveni

1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni,

cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400, fax 0265/446312;

2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha situat în sat Bobohalma, cu destinație teren agricol,  aflat în domeniul public  al Municipiului Târnăveni:

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

        3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

        3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. P-ţa Primăriei nr.7;

        3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitație;

        3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 3 mai 2019, ora 14.00;

        3.5 Taxa de participare la licitaţie de – 100 lei se achită numerar la casieria Primăriei Municipiului Târnăveni;

4. Informaţii privind ofertele:

        4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 6 mai 2019, ora 8.00.

        4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piata Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;

        4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

5. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 6 mai 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, camera 6;

6. Informaţii privind contestaţiile: Contestaţiile se pot depune la:
         – Autoritatea contractantă;
         – Instanţa judecatorească competentă;

Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei. 

 

Primarul Municipiului Târnăveni 
                                                              Sorin Nicolae Megheșan                                                       

12.04.2019