Proiecte HCL – sedinta ordinara din 24.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 

C O N V O C A T O R

In baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.520 din 17 aprilie 2019, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 24 aprilie, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2019
  2. Proiect de  hotarare  privind   aprobarea   principalelor   manifestari  cultural-artistice, sportive, sociale si educative care se desfasoara in municipiul Tarnaveni in anul 2019.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019.
  5. Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluare nr.28/15.02.2019, modificat prin Raportul de evaluare nr.79/01.04.2019, întocmit de către evaluator autorizat ing.Suciu Mircea, pentru suprafața construită și terenul aferent ocupat de cabinetul medical nr.3 situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35.
  6. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior.
  7. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Târnăveni,
17.04.2019

 Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinara 28.03.2019
Proces verbal sedinta extraordinara 05.04.2019

Completare ordine de zi:

Proiect de Hotarare privind instalarea unor mijloace de semnalizare de Drumul Comunal DC83 Intersectia DN14A cu Bobohalma