Anunt organizare licitație publică pentru închirierea unor pășuni

ANUNŢ LICITAŢIE

 

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni,
    cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400,fax 0265/446312;
  2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a Pășunii Șunca nr.1, în suprafață de 10 ha,  aflată în proprietatea privată a  Municipiului Târnăveni:
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

             3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;
             3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. Piaţa Primăriei nr.7;
             3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitație;
            3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13 mai 2019, ora 15.00;
            3.5 Taxa de participare la licitaţie de – 100 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

  1. Informaţii privind ofertele:

            4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 15 mai 2019, ora 8.00.
            4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;
            4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini; 

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 15 mai 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 6;
  2. Informaţii privind contestaţiile: Contestaţiile se pot depune la:

           -Autoritatea contractantă;
           -Instanţa judecatorească competentă;
           -Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei.  

 

 

Primarul Municipiului Târnăveni
                                                          Sorin Nicolae Megheșan