Publicație Căsătorie Ghiurca Daniel și Lunca Gabriela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31192/ 03.05.2019

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 03.05.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHIURCA DANIEL în vârstă 21 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei lunca gabriela în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ .

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

 

                                               Ofiţer de stare civilă,