Publicație Căsătorie Moldovan Daniel și Căpușan Ramona

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
SPCLEP – STAREA CIVILĂ-
Nr. 31323/ 16.05.2019

P U B L I C A Ţ I E

  

Astăzi 16.05.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOLDOVAN DANIEL în vârstă 40 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei CĂPUȘAN RAMONA  în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ .

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                             Ofiţer de stare civilă,                         

                                                        ______________________