Publicație Căsătorie Nistor Cristian-Călin și Ciudin Simona

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31363/ 20.05.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 20.05.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NISTOR CRISTIAN-CĂLIN în vârstă 50 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei CIUDIN SIMONA în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,