Proiecte HCL – sedinta ordinara din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.600 din 22 mai 2019, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 30 mai, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 

O R D I N E     D E       Z I

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni”.
 2. Proiect de hotarare privind cofinanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tarnaveni pentru anul 2019.
 5. Proiect de  hotarare  privind  aprobarea prelungirii perioadei creditelor de angajament pentru realizarea unor obiective de investitii.
 6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr.153/23.12.2015.
 7. Proiect de hotarare privind rezilierea Protocolului de Administrare nr.3205/13.02.2018.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea disponibilizarii mijlocului fix Autovehicul multifunctional (marca Merceds) Unimog U 90.
 9. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare pentru valorificarea mijlocului fix Pod rutier pe DN 14A.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor scolare pentru semestrul II al anului scolar 2018-2019.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de licitatie pentru vanzarea cabinetului medical nr.3 situat in Tarnaveni str.Republicii nr.35.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii incarcaturii de animale pe pasunea Sorospata lot III.
 13. Proiect de hotarare privind schimbarea reprezentantului municipiului Tarnaveni in Adunarea Generala a SC Compania Aquaserv SA.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii prezentata in ordinea de prioritate pentru anul 2019.

 

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Târnăveni,
22.05..2019

Spre aprobare: Proce Verbal al sedintei ordinare de consiliu local din data de 24.04.2019

Completare ordine de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei Primariei Municipiului Tarnaveni si a serviciilor de interes local si a Statului de functii al Sectorului Sere Spatii Verzi

Informare:

Adresa nr 124248/19.04.2019 privind acordarea normei de hrana politistilor locali