Publicație Căsătorie Moldovan Narcis-Aurel și Calbor Oana-Adelina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31501/ 04.06.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 04.06.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOLDOVAN NARCIS-AUREL în vârstă 27 ani, cu domiciliul în REGHIN, Judeţul MUREȘ şi a d-nei CALBOR OANA-ADELINA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,