Proiecte HCL – sedinta ordinara din 27.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

     În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 675 din 20 iunie 2019, se convoacă consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 27 iunie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

  

O R D I N E     D E       Z I

 

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2019.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 82/2018, în sensul aprobării creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ale UAT Târnăveni pentru perioada 2019-2020.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Târnăveni pe anul 2019.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș și a nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Târnăveni,
20.06.2019

Spre aprobare: Proces Verbal al sedintei ordinare de consiliu local din data de 30.05.2019