Publicație Căsătorie Varga Iosif și Muntean Angela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31682/ 04.06.2019

 

 

 

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

             Astăzi 25.06.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VARGA IOSIF în vârstă 38 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei MUNTEAN ANGELA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,