Proiecte HCL – sedinta ordinara din 04.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 

C O N V O C A T O R

 

    În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.683 din 26 iunie 2019, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 04 iulie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E     D E       Z I

  1.  Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a imobilului  Dispensar Medical situat in sat Bobohalma nr.127 in scopul instrainarii prin licitatie publica.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii construite fonduri ANL.
  3. Proiect de hotarare privind mandatarea  dlui Primar al municipiului Tarnaveni pentru votarea Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii unei delegatii la Hajusoboszlo Ungaria in perioada 24-27 iulie 2019.

 

 

 

    PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

 

Târnăveni,
26.06.2019