Anunt privind nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019,pentru fiecare categorie distincta de utilizatori, inclusiv cota aferenta contributiilor legale la Fondul de Mediu

        

-model01-DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
-model02-DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc)
model03-DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice//persoanelor fizice ce desfăşoară profesii liberale
-model04-DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, PFA, etc)