Publicație căsătorie Gorcea Vasile-Cristian și Bunta Cristina-Simona

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31862/ 10.07.2019

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 10.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GORCEA VASILE-CRISTIAN în vârstă 39 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei BUNTA CRISTINA-SIMONA în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,