Publicație Căsătorie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31898/ 13.07.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 13.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUCA PANFILIE în vârstă 76 ani, cu domiciliul în ADĂMUȘ, Judeţul MUREȘ şi a d-nei TETU MARIA în vârstă de 76 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,