Combaterea buruienii Ambrozia

 

Municipiul Târnăveni informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific  “Ambrosia artemisiifolia”, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane

În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice.

 Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

AMBROZIA (Ambrosia artemisiifolia) este o buruiană aparent inofensivă, dar care le poate cauza probleme serioase de sănătate persoanelor alergice. Denumită popular în România, în funcție de zonă, Floarea pustei, ambrozia apare mai ales vara.

În situația în care ați sesizat prezența acestei buruieni, aveți obligația să informați în scris Primăria pe raza căreia aparțineți și să luați măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni. În caz contrar veți fi sancționat cu amenda contravențională de la 750 lei la 5000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5000 lei  la 20000 lei în cazul persoanelor juridice.