Publicatie Căsătorie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31919/ 16.07.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 16.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRODAN MARTIN în vârstă 24 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei VARGA CLAUDIA-IZABELA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,