Publicatie Căsătorie Bogdan Alin-Stefan și Moga Mihaela-Roxana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31932/ 17.07.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 17.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOGDAN ALIN-ȘTEFAN în vârstă 26 ani, cu domiciliul în com.SÂNPAU, sat VALEA IZVOARELOR, Judeţul MUREȘ şi a d-nei MOGA MIHAELA-ROXANA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , sat BOBOHALMA, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

       

 

                                               Ofiţer de stare civilă,