Publicație Căsătorie Negoi Tudor și Fogarasi Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31935/ 17.07.2017

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 17.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEGOI TUDOR în vârstă 33 ani, cu domiciliul în , TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei FOGARASI IOANA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în ADĂMUȘ-CORNEȘTI , judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,