Publicație Căsătorie Pascu Petru-Alin și Moldovan Olimpia-Cosmina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31934/ 17.07.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 17.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PASCU PETRU-ALIN în vârstă 31 ani, cu domiciliul în , IERNUT, Judeţul MUREȘ şi a d-nei MOLDOVAN OLIMPIA-COSMINA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în ADĂMUS-DÂMBĂU , judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                               Ofiţer de stare civilă