Publicație Căsătorie Andreca Sorin și Ganea Marcela-Cosmina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31979/ 18.07.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 18.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANDRECA SORIN în vârstă 42 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, sat BOBOHALMA, Judeţul MUREȘ şi a d-nei GANEA MARCELA-COSMINA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, sat BOBOHALMA judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                               Ofiţer de stare civilă,