Publicație Căsătorie Feșteu Septimiu și Marc Naomi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32027/ 23.07.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 23.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FEȘTEU SEPTIMIU în vârstă 27 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei MARC NAOMI în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în SIBIU, judeţul SIBIU.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă