Publicație Căsătorie Puia Alexandru-Cristian și Bisziok Ana-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32190/ 04.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 04.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PUIA ALEXANDRU-CRISTIAN în vârstă 38 ani, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Judeţul Cluj şi a d-nei Bisziok Ana-Maria în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                               Ofiţer de stare civilă,