Publicatie Căsătorie Fodor Stelian-Iosif și Frăsilă Ana-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32241/ 07.08.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 07.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FODOR STELIAN-IOSIF în vârstă 34 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei FRĂSILĂ ANA-MARIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în ORBENI, judeţul BACĂU.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,