Publicație Căsătorie Moldovan Florin-Ioan și Sala Liliana-Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr3223/ 07.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 07.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOLDOVAN FLORIN-IOAN în vârstă 43 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei SALA LILIANA-IOANA în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicației.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,