Publicație Căsătorie Vinczi Andras-Attila și Tămaș Greta-Brigita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32237/ 07.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 07.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VINCZI ANDRAS-ATTILA în vârstă 29 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei TĂMAȘ GRETA-BRIGITA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,