Publicație Căsătorie Dolcoș Teodor-Gheorghe și Tolan Paula-Adriana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32246/ 08.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 08.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DOLCOȘ TEODOR-GHEORGHE în vârstă 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, BOBOHALMA, Județul MUREȘ şi a d-nei TOLAN PAULA-ADRIANA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com.GĂNEȘTI, sat PĂUCIȘOARA, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă