Publicație căsătorie Zoltan Arpad-Boby și Lunca Ramona

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI                                                 Data căsătoriei
SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                           29.08.2019
Nr.32333/19.08.2019

 

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 19.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a    d-lui ZOLTAN ARPAD-BOBY în vârstă de 39 ani cu domiciliul în mun.Târnăveni jud.Mureș   și a d-rei LUNCA RAMONA în vârstă de 39 ani cu domiciliul in mun.Târnăveni, jud.Mureș.

In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă delegat,

 

 

                                                   ______________________