Publicație căsătorie Ban Cosmin și Dan Diana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI                                                 Data căsătoriei
SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                           30.08.2019
Nr.32358/20.08.2019

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 20.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui BAN COSMIN în vârstă de 37 ani cu domiciliul în mun.Târnăveni, jud.Mureș  și a d-rei DAN DIANA în vârstă de 30 ani cu domiciliul in mun.Târnăveni, jud.Mureș.

In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă delegat,