Publicații căsătorie Izsák Iosif-Liviu și Nedelea Daniela-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI                                             Data căsătoriei
SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                          01.09.2019
Nr.32402/22.08.2019

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 22.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IZSAK IOSIF-LIVIU în vârstă de 40 ani cu domiciliul în mun.Târnăveni, jud.Mureș și a d-rei NEDELEA DANIELA-MARIA în vârstă de 45 ani cu domiciliul in com.Poiana Ilvei, jud.Bistrița-Năsăud.

In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

Ofiţer de stare civilă delegat,