Publicație Căsătorie Moldovan Cătălin-Liviu și Izsák Reka

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32465/ 28.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 28.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOLDOVAN CĂTĂLIN-LIVIU în vârstă 27 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei IZSAK REKA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în BAHNEA, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofițer Stare Civila