Publicație Căsătorie Szász Jozsef-Iulian și Cioban Daniela-Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32463/ 28.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 28.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SZASZ JOZSEF-IULIAN în vârstă 26 ani, cu domiciliul în GĂNEȘTI, Județul MUREȘ şi a d-nei CIOBAN DANIELA-IOANA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în com. BĂGACIU,

sat DELENII, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,