Publicație Căsătorie Peter Zoltan-Csaba și Nagy Doina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32526/ 04.09.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 04.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PETER ZOLTAN-CSABA în vârstă 26 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei NAGY DOINA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în MĂGHERANI, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,