Publicatie Casatorie Pinto Claudiu și Calestru Ina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32664/ 17.09.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 17.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PINTO CLAUDIU în vârstă 45 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei CALESTRU INA în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în , VORNICENI, judeţul REPUBLICA MOLDOVA.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,