Publicatie Casatorie Veg Tibor si Adam Erzsi-Marta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32664/ 17.09.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 17.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VEG TIBOR în vârstă 33 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei ADAM ERZSI-MARTA în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în com.CETATEA DE BALTĂ, sat SÂNTĂMĂRIE, judeţul ALBA.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

     

                                               Ofiţer de stare civilă,