ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE: 30 septembrie 2019 – data limită de depunere a Declarației de impunere și achitarea taxei speciale de salubrizare fără majorări de întârziere

 

A. Informatii privind colectarea deseurilor

SC BISSDOG SRL este operatorul desemnat in Contractul nr. 982/16.04.2019 de delegare a gestiunii activitatilor de colectaresi transport a deseurilor municipal si a altor fluxuri de deseuri s ioperarea statiei de transfer Tarnaveni- componente ale serviciului de salubrizare al jud. Mures, zona 5 Tarnaveni.Orice problema privind graficul de colectare pot fi semnalate directorului zonal Bercea Mihai, telefon 0738855131.

– Conform Caietului de sarcini, anexa la Contractul nr. 982/16.04.2019 incheiat intre SC BISSDOG SRL si ADI Ecolect Mures, persoanele juridice sunt obligate sa-si asigure recipientii necesari pentru colectarea deseurilor similare ( reziduale si biodegradabile) si deseurilor reciclabile.

B. Informatii privind taxa utilizatori non-casnici

– Prin HCL nr.64  /27.06.2019 a fost aprobat Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, care poate fi consultat pe site-ul primariei, sectiunea Hotararile Consiliului Local -2019- HCL nr.64 din 27.06.2019. Declaratiile de impunere se gasesc la sectiunea Anunturi.

 -Taxa utilizatori non-casnici este de 436,05 lei/tona;

-Aveti obligatia depunerii unei declaratii in termen de maximum 6 luni de la data instituirii taxei( 27 iunie 2019), dar va rugam sa procedati cat mai urgent posibil la depunerea acesteia, in vederea stabilirii obligatiilor de plata, fizic, la Serviciul Impozite și Taxe din Târnăveni, str Republicii, nr. 84, prin posta la adresa Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7 sau prin e-mail la impozite@primariatarnaveni.ro sau tirnaveni@cjmures.ro.

 -Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată semestrial, pana la 31.03 pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv si pana la data de 30.09 ale anului respectiv pentru lunile iulie-decembrie; Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere în conformitate cu legislaţia fiscală incidentă;

 -In cazul nedepunerii declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, obligatia de plată va fi stabilită din oficiu de către fiecare UAT;

Prin nedepunerea declaratiei se considera ca utilizati serviciul fara detinerea un contract de salubrizare, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 500-1.000 lei(HCL 43/31.03.2016);

C. Informatii privind modalitate de calcul a cantitatii estimate de deseuri

–  Anexa 9 din Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, aduce clarificari privind modalitatea de calcul a taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice.       

C.1. Calcul deseuri similare ( reziduale si biodegradabile)

–  In cazul in care detineti o inregistrare sigura si corecta a cantitatilor de deseuri predate firmei de salubrizare in perioada anterioara, transformati cantitatea din metri cubi in tone.

Exemplu 1 : 0,5 mc/luna ( 1 pubela de 120 litri, care se ridica o data pe saptamana) x 12 luni= 6 mc/an

6 mc/an x 0,350 t/mc( densitate indicata de a fi luata in calcul de catre CJ Mures)= 2,1 t/an

Exemplu 2 :  4,4 mc/luna ( 1 eurocontainer de 1,1 mc, care se ridica o data pe saptamana) x 12 luni= 52,8 mc/an

52,8 mc/an x 0,350 t/mc( densitate indicata de a fi luata in calcul de catre CJ Mures)= 18,48 t/an

  • In cazul in care nu detineti informatii privind cantitatile de deseuri din perioada anterioara sau nu depuneti declaratiile cantităţile declarate vor fi calculate pe baza datelor din tabelul 3 de la capitolul 4.3 – exemple de unităţi de măsură specifice și indici de producere de deşeuri similare celor menajere – și modului de calcul cuprins in Standardul SR 13400:2016 de la capitolul 4.3.