ANUNT PREALABIL privind afisarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar

 

Unitatea administrativ-teritorială Târnăveni, din județul Mureș anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar, pentru imobilul înregistrat provizoriu în evidența OCPI Mureș, cu numărul cadastral 56268, în suprafață de 1300 mp, începând cu data de 11.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, strada Piața Primăriei nr. 7, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice, vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni.

 

Primarul Municipiului Târnăveni
Megheșan Nicolae Sorin

 

Notă: Anunțul trebuie publicat cu 5 zile înaintea publicării documentelor tehnice într-un ziar județean, la sediul consiliului local și pe pagina de internet a administrației publice locale.